Sist oppdatert:

6. nov. 2009 kl. 16:00

 

Oppdatering: Fredag 06.november kl.16:00

Tilsvar fra Fylkeskommunen v/ Frans-Arne Stylegar m. flere  (Les  her..)

 

Oppdatering: Mandag 03.november kl.13:00 med følgende mail korrespondanse

Fra: Jacob Berg Nilsen
Sendt: 3. november 2009 12:00
Til: Post Teknisk
Emne: SV: 200600568-12/JBN

Venter på uttalelse fra fylkeskommunen - de har fått utsatt fristen med neoen dager.


Fra: Lillian Halvorsen, Dokumentsenteret På vegne av Post Teknisk
Sendt: 3. november 2009 09:10
Til: Jacob Berg Nilsen
Emne: VS: 200600568-12/JBN
Til orientering!
Det har kommet innsynsbegjæring i følgende dokumenter hvor du er saksbehandler på ett eller flere dokumenter. Ingen av dokumentene er unntatt offentlighet.

Arkivet vil besørge utsending av dokumentene.

Mvh
Lillian/Dokument- og Servicesenteret


 

Oppdatering: Mandag 02.november kl.12:00

Tilsvar fra Bragdøya kystlag / Sørensen / Fidjeland  (Les  her..)

Tilsvar fra Svendsholmen Vel   (Les  her..)

 

Oppdatering: Mandag 02.november kl.10:30

Tilsvar fra Langenes  (Les  her..)

 

Oppdatering: Søndag 01.november kl.18:00

Tilsvar fra Wivestad  (Les  her..)

 

Oppdatering: Torsdag 29.oktober kl.21:55

Tilsvar fra Hestehaue Vel  (Les  her..)

 

Oppdatering: Onsdag 28.oktober kl.22:00

  Tilsvar fra Grete Lill Trollnes   (Les  her..)

 

 

Mail fra Kurt Håland sendt onsdag 28.10.2009 20:39 beror på en missforståelse.

 

PRESISERING:

  All korrektur og innspill  til felleskrivet fra Svendsholmen Vel. er justert.

 

I tillegg har følgende gitt beskjed om at de kommer med eget skriv:

  Frans-Arne Stylegar (fylkeskonservator) Innlevert

  Sørensen (hytteeier Svendsholmen) Innlevert

  Langenes (hytteeier Langøya) Innlevert

 

          

 

 

 

 

  
Rett kopi bekreftes
  
 
Tom garman Bjørnsen
  
  
Rett kopi bekreftes
  
 
Tom garman Bjørnsen
  
  
Rett kopi bekreftes
  
 
Tom garman Bjørnsen
  
  
Rett kopi bekreftes
  
 
Tom garman Bjørnsen
  
  
Rett kopi bekreftes
  
 
Tom garman Bjørnsen
  

 

REGULERINGSPLAN FOR BRAGDØYA,

SVENDSHOLMEN, LANGØYA, HESTEHAUE M.M –

MERKNADER TIL PLANEN

 

Fylkesmannen v/Tom Egerhei og  Arne Kjell  Brunes (side 1 av 2)

Fylkesmannen v/Tom Egerhei og  Arne Kjell  Brunes (side 2 av 2)

 

 

 

Norsk Sjøfartsmuseum

 

 

Kystverket

 

 

Privat fra Andøya (side 1av 2)

Privat fra Andøya (side 2 av 2)

 

 

Ytre Andøya Vel

 

Privat fra hytteeier (side 1av 2)

Privat fra hytteeier (side 2 av 2)

 

 

 

 

Svendsholmen Velforening

 

(side 1 av 5)

 

(side 2 av 5)

 

(side 3 av 5)

 

(side 4 av 5)

 

(side 5 av 5)

 

 

Hestehaue Velforening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Privat fra hytteeier (side 1av 3)

 

Privat fra hytteeier (side 2av 3)

 

Privat fra hytteeier (side 3av 3)

 

 

Privat fra hytteeier (side 1av 2)

 

Privat fra hytteeier (side 1av 2)

 

 

Bragdøya Kystlag (side 1av 2)

 

Bragdøya Kystlag (side 2av 2)

 

Privat fra hytteeier (side 1av 2)

 

Privat fra hytteeier (side 2av 2)

 

 

Privat fra hytteeier (side 1av 1)

 

 

Vest-Agder Fylkeskommune

v/Kristin Syvertsen og  Frans-Arne Stylegar

 (i alt 4 sider)